19-Mar-2018
Menu
Login


Jumlah Dosen-PegawaiNo. Fakultas Jumlah
 1.
 2.
240 
 3.
127 
 4.
135 
 5.
111 
 6.
106 
 7.
181 
 8.
80 
 9.
40 
 10.
30 
 11.
83 
 12.
12 
J u m l a h
1147
Rekap Data Dosen
Rekap Jumlah Dosen / Fakultas
Rekap Dosen Berdasarkan Golongan
Rekap Dosen Berdasarkan Fungsional
Rekap Data Pegawai
Rekap Jumlah Pegawai / Fakultas
Rekap Data Mahasiswa
Rekap Jumlah Mahasiswa
Rekap Mhs Aktif Pembayaran
Rekap Mhs Aktif Kuliah
Rekap Alumni dan Lama Studi
   
UPT.TIK UNTAD 2015